Linhantverk

I samarbete med De sju häradernas hemslöjdsförening odlar, bereder, spinner och väver vi lin i Strömmared i syfte att bevara ett gammalt hantverk. Verksamheten pågår året runt med de olika beredningsmomenten. Det kostar inget att delta i aktiviteterna men du måste vara medlem i föreningen. Men du får gärna komma och prova på.

Program för hösten 2019

24 augusti           Linryckning. När vi är färdiga spinner vi
21 september      Fortsatt linryckning och frörepning. När vi är färdiga spinner vi.
19 oktober           Frörepning och tröskning. Linberedning och spinning.
16 november       Vi spinner.