Linhantverk

I samarbete med De sju häradernas hemslöjdsförening odlar, bereder, spinner och väver vi lin i Strömmared i syfte att bevara ett gammalt hantverk. Verksamheten pågår året runt med de olika beredningsmomenten. Det kostar inget att delta i aktiviteterna men du måste vara medlem i föreningen vilket kostar 250 kronor per år.

Program för våren 2019

19 januari   Vi spinner
16 februari Årsmöte
16 mars      Förra årets lin ska läggas ut för rötning. Vi hinner spinna också
13 april       Vi spinner och ev beredning vid lämplig väderlek
i maj sår vi linfrö datum bestäms efter väder
18 maj         Boråstorpet
15 juni         Ogräsrensning om det behövs annars spinner vi