Vår ekologiska fruktodling

odling11År 2013 satte vi igång arbetet med att förvandla en hektar av vår åkermark till en noggrant kontrollerad biotop där olika växter och nyttoinsekter ska hjälpa våra träd att producera goda äpplen enligt gällande regler. Efter mycket markberedning planterade vi till att börja med 50 cideräppelträd från England och 2 380 äppelträd från Holland. Våren 2016 planterade vi ytterligare 1 300 träd. Under 2017 har vi planterat 100 äppelträd av sorten Santana och våren 2018 har vi att planterat 100 päronträd av sorten Concorde. Våren 2019 kompletterade vi med ytterligare 2 sorters päron, Ingeborg och Williamspäron.

Såväl 2013 som 2017 har vi erhållit investeringsstöd för etablering och utveckling av ekologisk fruktodling från länsstyrelsen i Västra Götaland. Här finns en länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Följande sorter ingår numera i odlingen: Nanna, Discovery, Katja, Aroma, Fredrik, Amorosa, Holsteiner Cox, Rubinola, Filippa, Ingrid Marie och Santana samt päron av sorten Concorde, Ingeborg och Williams. För ciderproduktionen har vi: Foxwelp, Fiona, Browns Apple, Stoke Red, Harry Masters Jersey, Porters perfection och Dabinett.

Här kan du följa etableringen av vår första odling i bilder:

  • Växla bild med pilarna eller svep med fingret.

Om inte bildspelet fungerar på din dator kan du klicka här.