Qigongkurser

Yuan Gong© Qigong – för den moderna människan

Ren Xue© är ett system för helhetsträning som ger oss kunskap och verktyg för att lägga grunden till bra hälsa, ett liv som kontinuerligt utvecklas mot självförverkligande och visdom. I Ren Xue ingår qigongsystemet Yuan Gong samt Yuan Ming Medicine, ett system för terapeuter att reducera eller avlägsna hälsoproblem.

Yuan Gongsystemet består av nio metoder indelat i tre nivåer.

Nivå 1: Tian Yuan, Di Yuan och Ren Yuan
Nivå 2: Xia Yuan, Zhong Yuan och Shang Yuan
Nivå 3: Tong Yuan, Ling Yuan och Ming Yuan

Kurser på nivå 1 anordnas i Strömmared på våren och hösten.

Träning av Yuan Gong på tisdagar kl. 13.30 till ca 14.30 i Horred, Bygdegården. Vi gör uppehåll på sommaren och i december.

Grundkurs Tian Yuan och Di Yuan i Strömmared
Lördag 30 juni kl. 11.00-14.30
Kostnad 450 kronor (demonstrations DVD ingår)
Enkel soppa med hembakat bröd ingår.

Grupper kan också boka en egen kurs vid andra tillfällen.

Har du frågor kontaktar du Helena tel. 070-6196441.