Qigongkurser

Yuan Gong© Qigong – för den moderna människan

Ren Xue© är ett system för helhetsträning som ger oss kunskap och verktyg för att lägga grunden till bra hälsa, ett liv som kontinuerligt utvecklas mot självförverkligande och visdom. I Ren Xue ingår qigongsystemet Yuan Gong samt Yuan Ming Medicine, ett system för terapeuter att reducera eller avlägsna hälsoproblem.

Yuan Gongsystemet består av nio metoder indelat i tre nivåer.

Nivå 1: Tian Yuan, Di Yuan och Ren Yuan
Nivå 2: Xia Yuan, Zhong Yuan och Shang Yuan
Nivå 3: Tong Yuan, Ling Yuan och Ming Yuan

Kurser på nivå 1 anordnas i Strömmared på våren och hösten.

Träning av Yuan Gong på tisdagar kl. 13.30 till ca 14.30 i Horred, Bygdegården. Vi gör uppehåll på sommaren och i december.

Grundkurs Tian Yuan, Di Yuan och Ren Yuan i Strömmared
Lördag 30 november kl. 10.00-16.00
Kostnad 450 kronor (kompendier ingår)
Soppa med hembakat bröd samt frukt och fika ingår.

Det finns även möjlighet till övernattning.

Grupper kan också boka en egen kurs vid andra tillfällen.

Har du frågor kontaktar du Helena tel. 070-6196441.

Läs mer om Ren Xue på www.yuanqigong.se