Exkursioner

Insektsexkursion

Lördagen den 20 maj kl. 12.00

Förhoppningsvis är vi inne i blomningstid och ger oss ut på jakt efter skadedjur och nyttodjur samtidigt som vi njuter av blomningsprakten.